Määräaikaishuollot

1.1.2009 voimaan tullut työvälineiden käyttöasetus velvoittaa työnantajaa varmistamaan käytössä olevan laitteen turvallisuuden käyttäjille koko käyttöiän ajan. Laitteen toimintakuntoa on seurattava tarkastuksilla ja testauksilla, jotka saa tehdä laitteen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Myös ohjausjärjestelmän ja turvalaitteiden on toimittava moitteettomasti. Määräaikaishuolto on samalla työvälineiden käyttöasetuksen 403/2008 mukainen työturvallisuustarkastus. Huoltoasentajamme tarkastaa kaikki käyttäjän turvallisuuteen ja laitteen moitteettomaan toimintaan vaikuttavat osat. Lisäksi määräaikaishuollon yhteydessä voidaan tehdä pieniä parannuksia ja keskustella asiakkaan toiveista jätehuollon osalta.

Säännöllisillä määräaikaishuolloilla varmistamme käytössä olevien jätehuoltolaitteiden moitteettoman toiminnan ja näin annamme käytössä olevalle laitteelle pidemmän käyttöiän. Samalla asiakas saa aina tiedon käytössä olevien laitteiden nykykunnosta. Määräaikaishuollon huoltoväli määritetään aina puristimen käyttömäärän mukaisesti.

wl+huolto

Määräaikaishuollon sisältämät toimenpiteet

  • Työtunnit kohteessa
  • Ajokilometrit kohteeseen
  • Hydrauliikkaöljyn vaihdon
  • Suodattimen vaihdon
  • Hydrauliikan, sähköjen ja mekaanisten osien tarkastuksen
  • Männän liukupintojen ja saranoiden putsauksen ja rasvauksen
  • Jätehuoltolaitteen toiminnan tarkastamisen
  • Työmääräin tehdystä työstä

Vuosihuollot tehdään automaattisesti asiakkaan kanssa sovitulla huoltorytmillä. Vuosihuollon voi tilata myös erikseen WL–Done Oy:n huoltopäivystysnumerosta. Kaikkiin huoltosopimuksen piiriin kuuluviin koneisiin toimitetaan huollon päivystystarrat, mihin tulee vian sattuessa ottaa yhteyttä.

Laitteiden muutostyöt

Asiakkaalla käytössä olevien jätehuoltolaitteiden muutostyöt kuuluvat yhtenä osana   WL – Done Oy:n palveluita.

Käytettyjen jätehuoltolaitteiden tulee toimia käyttökohteessa aivan samalla tavalla kuin uusienkin. WL-Done Oy tekee käyttötarpeen mukaiset muutokset käytetyille jätehuoltolaitteelle, jotta keräysväline vastaa käyttäjän tarpeita ja täyttää työturvallisuus määräykset. Useimmiten muutoksen tarve jätepuristimen osalta on täyttöaukon täyttösuppilossa, jossa muutoksia tehdään esim. täyttökorkeuteen, täyttösuuntaan edestä, sivulta, lastauslaiturilta tai täyttöaukon kokoon nähden. Jätehuoltolaitteen uudelleen maalaus, astiankaatolaitteet eri kokoisille astioille, koukku eteen tai -taakse, lisä painikekotelo, automaattikäynnistys, kaukovalvonta tai otsonointi laiteen asennus onnistuvat vaivattomasti huoltohallillamme Vantaan Koivukylässä.

Alla olevassa kuvassa lava ennen ja jälkeen muutostöiden.

lava+ennen+ja+jälkeen+muutostyön